Finále

Dosud pro letošní sezónu 2023 nenáme od hlavního organizátora informace k letošnímu finále NERFLIGY České republiky. Ihned jak nám je dodá, rozešlem a vložíme zde na stránky NERFLIGY ČR.