Finále

Finále NERFLigy organizuje SVČ Bruntál a SVČ Ostrčilova Ostrava a bude se konat v Ostravě v sobotu 9.4.2022.
Místo konání
 • SVČ Ostrava, ZŠ Ostrčilova
 • Prezence SVČ Ostrava 19/2925 Moravská Ostrava
 • Středisko se nachází 1 minuty od zastávky Důl Jindřich
Časový harmonogram
 • Prezence 8:00
 • Slavnostní zahájení 8:30
 • Skupinová část 9:00 – 14:00
 • Vyřazovací část 14:00 – 17:00
 • Slavnostní zakončení 17:00

 

Důležité informace

 • Finále se mohou zúčastnit týmy postupující z oblastních kol dle postupového klíče v souladu s propozicemi. Nutnou podmínkou účasti je registrace týmu do 2.4. mailem na adrese nerfliga@seznam.cz nebo obilek@svcoo.cz
 • Startovné 550 Kč
 • Nocleh je možný z pátku na sobotu i ze soboty na neděli na SVČ Ostrčilova V případě zájmu o nocleh se obraťte přímo na Ondřeje Bílka (tel. 602 540 672; mail: obilek@svcoo.cz) a to nejpozději do 1. 4.
  • Cena: 80 Kč

Poznámka

 • Organizátoři upozorňují, že časy turnajů a závěrečného vyhlášení se mohou z organizačních důvodů během finálového dne lehce posunout.