Propozice


nerfliga

Propozice celostátní soutěže „NERFLiga“

Druh soutěže:

Postupová soutěž tříčlenných družstev využívající airsoftových blasterů (pistolek) systému „Nerf“.

Pořadatelé:

Na krajských úrovních soutěž organizují vybraná Střediska volného času, kterým bude udělen certifikát „Krajský koordinátor NERFLigy“. Certifikovaná SVČ mají právo pověřit další subjekty organizováním městských kol. Celostátní finálový turnaj organizuje přímo SVČ Bruntál.

Termíny:

Městská kola: září 2023 – leden  2024

Krajská kola:  leden 2024 – březen 2024

Finále: 11. květen 2024

Konkrétní termíny krajských kol najdete s dostatečným předstihem na www.nerliga.cz

Kontakty NERFLiga 2023/2024:

Hlavní organizátor NERFLigy: Jan Franek
Mail: nerfliga@seznam.cz
Tel: 737 286 393

Web: Zdeněk Uriček
Mail: nerfligacr@seznam.cz
Tel: 733 439 519

web: www.nerfliga.cz

Kolbiště na NERFLigu:

Oficiální kolbiště na NERFLigu má obdélníkový tvar o minimálních rozměrech 18x9m (standartní hřiště na volejbal) a maximálních rozměrech 28x15m (standartní hřiště na basketbal). Hranice a střed kolbiště jsou označena čárou, v polovině kratších stran kolbiště jsou umístěny terče, které jsou vzdáleny 2m od čáry (není-li to možné, vytvoří se na hřišti brankoviště ve tvaru obdélníku, 4m širokého, 2m dlouhého.). Terč má otvor s průměrem 35 cm a je upraven tak, aby byla co nejmenší pravděpodobnost, že vstřelená šipka vypadne. Terč je umístěn tak, že jeho střed je ve výšce 150 cm nad povrchem. Maximální tolerance odchylky je plus mínus 10 cm. Kolbiště je rozděleno na dvě poloviny. Na hřišti je rozmístěno 4-10 překážek, s tím, že až dvě mohou být středové. Překážky rozmisťují rozhodčí před turnajem podle vlastního uvážení a v rámci právě probíhajícího turnaje se nesmí posouvat. Jako překážka může být použito standartní vybavení tělocvičny (švédská bedna, koza, žíněnka apod.) bez ostrých hran a rohů. Překážka musí být umístěna nejméně 1 m od hranic (pokud je možno, je lepší dát překážky od hranice dál – na finále to bude nejméně 1,5m). Městský turnaj NERFligy rozhodují nejméně 3 rozhodčí (1 hlavní, dva postranní), krajský turnaj nejméně 4 rozhodčí (z nichž nejméně jeden je certifikovaný rozhodčí NERFLigy). Celostátní finálový turnaj rozhoduje 7 rozhodčích (1 hlavní, 6 postranních z nichž nejméně jeden je certifokovaný rozhodčí NERFLIGY*).

Turnaj NERFligy:

Turnaj NERFLigy se skládá z jednotlivých „soubojů“. Souboj mezi dvěma tříčlennými týmy má dva poločasy, jeden poločas trvá 3 minuty čistého času. Před zahájením souboje se oba týmy sejdou ve středu kolbiště (na středovém kruhu), kde se pozdraví. Poté se týmy postaví na zadní čáru své části kolbiště. Před začátkem souboje hlavní rozhodčí dlouze hvízdne. Na toto znamení všichni hráči zvednou ruku s Nerfkou jako potvrzení, že jsou připraveni. Souboj poté začíná po krátkém hvizdu hlavního rozhodčího.

Jeden člen týmu smí mít do souboje maximálně šest šipek (buď nabitých přímo v blasteru, nebo viditelně umístěných v zásobnících na blasteru nebo řemínku ruky) a jeden blaster. Členové týmu si nemohou šipky navzájem předávat. Vystřelené šipky je zakázáno v průběhu hry sbírat a znovu nabíjet. Pokud při hře dojde k zasažení hráče, dotyčný ihned zvedne ruku s blastrem a opustí nejkratší cestou kolbiště (platí vždy přímí zásah nebo i přímí zásah spoluhráčem). Pokud hráči dojdou v průběhu souboje šipky, opustí kolbiště stejným způsobem jako při zásahu.

Dalším důvodem, pro opuštění kolbiště je přešlap (tedy, jakákoliv část nohy na čáře či za čárou). O zásahu či přešlapu hráče rozhoduje rozhodčí. Zásah a přešlap oznamuje rozhodčí jedním krátkým zvukovým signálem a hlasitým oznámením čísla hráče. Vyřazení hráči se do hry vrací při nejbližším přerušení (buď po trefě či po poločase).

Pokud se podaří trefa do otvoru v terči, družstvo získává bod. Trefa je uznávána, pokud šipka zůstane v terči nebo ji uzná terčový rozhodčí**. Trefu oznamuje rozhodčí dlouhým dvojitým hvizdem a zvednutou rukou. Po každé trefě následuje přerušení souboje. Hráči, včetně vyřazených, se vrátí neprodleně na svou polovinu, přičemž si dobijí na 6  šipek.

Mezi trefou a začátkem další části souboje probíhá odpočet 30 sekun, které mají hráči na nabití svých blastrů. Po trefě sbírají náboje na kolbišti členové následujícího herního týmu.

Na druhý poločas si týmy vymění strany kolbiště. V souboji vítězí tým s vyšším počtem bodů, v případě rovnosti rozhodne zápas rozstřel. Zápas se ukončuje v případě rozdílu 5 bodů (0:5, 1:6, … atd.), ve všech kategoriích.

Jakýkoliv fyzický kontakt mezi protivníky je přísně zakázán! Pokud k němu dojde, hlavní rozhodčí rozhodne o penalizaci hráče/hráčů (vyloučení jako při zásahu, trestné střílení, vyloučení do konce poločasu, vyloučení do konce souboje, diskvalifikace do konce turnaje).

Hráči musí mít bezpodmínečně na očích ochranné brýle. (Pokud je nemá, lze ho potrestat stejným způsobem, jako fyzický kontakt). Úmyslné zdržování hry je zakázáno (opět lze trestat stejným způsobem jako fyzický kontakt). Jako zásah se počítá i zásah od spoluhráče.

 • Poznámka – střelba na terč mimo brankoviště:  Pokud je vytvořeno brankoviště, platí trefa poze vstřelená mimo dané brankoviště, kdy i zde při střelbě na terč platí přešlap a neplatnost trefy, pokud hráč nohou překročí čáru ohraničení daného brankoviště (třeba i částí chodidla). Pokud běží čas a hráč není zasažen a má náboj, smí ustoupit do hracího pole a vstřelit trefu znova.
 • Platnost trefy: Trefa vždy platí pouze vtedy, pokud hráč zůstává v herním poli, kdy z herního pole neopustil výskokem nebo vyběhnutím do zastavení herního času a určení platnosti trefy rozhodčím nebo brankovým rozhodčím.

Trenér:

Trenér smí se svým týmem konzultovat strategii pouze před začátkem zápasu, v průběhu poločasu a v kterémkoli přerušení souboje. V průběhu hry je trenér na předem určené místě. Rozhodčí má právo trenéra za porušení pravidel vykázat.

Hráč:

Podobná pravidla platí i pro právě vyřazeného hráče, který čeká do dalšího přerušení hry na svůj návrat na kolbiště. Vyřazený hráč se nesmí pohybovat v prostoru pro rozhodčí a musí se vždy přemístit na svou rozehrávající čáru. Vyřazený hráč nesmí nijak radit a komunikovat se svým spoluhráčům který je ve hře (opět lze trestat stejným způsobem jako fyzický kontakt).

Průběh rozstřelu:

Rozstřel se provádí střídavě členy obou týmů (tedy po jedné střele) a střílí se ze vzdálenosti 4-5m od terče. Rozstřel vyhrává tým s více trefami. Pokud je prvý rozstřel nerozhodný, opakuje se znovu a znova opět od nuly. Každý hráč při rozstřelu střílí svým blastrem používaným v dané hře. Šipky si nabíjí hráči sami.

 • Poznámka – průběh rozstřelu: Je nejprve určen rozhodčí daného rozstřelu (pokud nevykonává sám hlavní rozhodčí daného zápasu), kdy následně jeden zástupce z každého herního týmu, si vzájemně zahrají losovací hru“kámen, nůžky, papír“. Vítězný herní tým rozlosovací hry započne rozstřel jako první. Při rostřelu se hráči z jednotlivých soupeřících herních týmů střídají. První hráč prvního herního týmu, si nabije blaster jedním nábojem a postaví se před střeleckou čáru naproti terči (kdy si hráč hlídá přešlap) ve vzdálenosti 4 – 5 metrů (jak je na daném turnaji určeno pro rozstřel), s blastrem v jedné ruce volně vysící u pasu (jako na divokém západu). Na první písknutí rozhodčího rozstřelu, musí hráč zamířit a vystřelit do 4 sekund na terč (při samotné střelbě smí držet blastr v obou rukách).  Nástedně nastoupí první hráč druhého herního týmu a provede střelbu stejně jako předešlý hráč. Takto to pokračuje dokud se nevystřídají všichni střídavě hráči obou herních týmů.
 • Trefu do terče určuje rozhodčí rozstřelu.Výstřel platí pokud vyletěl nebo vypadl náboj z hlavně po prvém písknutí rozhodčího rozstřelu (pokud hráč vystřeli dříve a nečekal na první písknutí rozhodčího rozstřelu, platí výstřel ale nikoli trefa). Trefu do terče platí, pokud hráč střílel ze základní polohy (blastr u pasu), vystřelil do 4 sekund a neměl v době výstřelu přešlap. Pokud součet tref v prvním kole rozstřelu je u obou herních týmů shodný, rozstřel se opakuje od nuly, stejně znovu a znovu dokud není v něktrém kole jasný vítěz rozstřelu.

Průběh trestného střílení:

Trestné střílení je jednou z možností penalizací za fyzický kontakt, úmyslné zdržování hry apod. Určený hráč herním týmem, střílí 1 šipku ze vzdálenosti 5 metrů od terče vlastním blastrem používaným ve hře. Šipku si nabíjí hráči sami.

 • Poznámka – průběh trestného střílení: Je nejprve určen rozhodčí daného trestního střílení (pokud nevykonává sám hlavní rozhodčí daného zápasu), kdy herní tým provádějící trestní střílení na terč soupeře si určí svého zástupce. Tento si do svého vlastního blasteru s kterým hrál nabije jeden náboj a postaví se před střeleckou čáru ve vzdálenosti 5 metrů od určeného terče (tak jako u rozstřelu). Následně trestné střílení probíhá jako u rozstřelu. Trefu do terče určuje rozhodčí trestního střílení.

Protesty v rámci turnaje:

Protest podává v rámci turnaje NERFLigy trenér protestujícího týmu certifikovanému rozhodčímu, spolu s protestem je třeba složit poplatek 200,- Kč, ten se v případě uznání protestu vrací. Protest musí být podán písemně před zahájením dalšího „souboje“ a vyřízen do zahájení dalšího souboje.

Výpočet bodů zápasu a umístění:

 • Herní tým který vyhrál zápas v daném časovém limitu, získává 3 body. Herní tým který prohrál nezískává žádný bod.
 • Herní tým který vyhrál rozstřel, získává 2 body. Herní tým který prohrál rozstřel získává 1 bod.
 • Pokud je v tabulce shoda bodů za zápasy, rozhoduje nejprve lepší scóre, pak vzájemný zápas (pokud vzájemný zápas nebyl hrán, rozhoduje vyšší počet vstřelených tref sporných týmů).
 • Poznámka – správný zápis do výsledkových tabulek: Pokud dojde v zápase v základním herním čase k remizi (např. 0:0, 1:1, 2:2 atd.), dojde k takzvanému rostřelu, neboť NERFLIGA nezná remizi.Po provedeném rozstřelu, v kolonce výsledku zápasu bude napsán výsledek dosažené remize (tedy 0:0, 1:1, 2:2 atd., s tím že vítěznému týmu rozstřelu se udělá k jeho výsledku zápasu hvězdička * (tedy *0:0 nebo 0:0*, *1:1 nebo 1:1*, *2:2 nebo 2:2*, atd.), popřípadě lze napsat značku „R“ místo hvězdičky. Nikdy se výhernímu týmu nepřidává bod za rostřel neboť by se tak vylepšovalo jeho scóre, které může rozhodnout v případné shodě v bodech za zápasy (což je nepřípustné). Vítězný tým rozstřelu již byl odměněn dvěma body a tým který rozstřel prohrál, získává 1 bod za daný zápas.

Úrovně turnajů:

Městské turnaje NERFligy pořádají místní koordinátoři NERFLigy nebo jimi pověření organizátoři (SVČ, školy, oddíly). Krajské turnaje pořádají výhradně krajští koordinátoři NERFLigy, ve výjimečných případech jiní organizátoři přímo pověření hlavním organizátorem NERFLigy. Celostátní finálový turnaj organizuje přímo SVČ Bruntál.

Rozdělení základních kategorií:

Kategorie jsou určeny rokem narození soutěžících:

 1. MINI: Hráči a hráčky narození roku 2014 a více
 2. MLADŠÍ: Hráči a hráčky narození roku 2011, 2012, 2013
 3. STARŠÍ: Hráči a hráčky narození roku 2010 a méně (2009, 2008, 2007,..)

Za starší kategorii může nastoupit i dítě mladší.

Soutěžní blastery:

Blastery ani šipky nesmí být pro soutěže nijak technicky upraveny. Za úpravu se nepovažuje nátěr Nerfky či umístění loga družstva. Rozhodčí provádějí jejich kontrolu před turnajem a mají právo jí zopakovat kdykoliv v průběhu turnaje. Použití technicky upraveného blasteru či nestandartní šipky je důvodem k bezpodmínečné diskvalifikaci týmu z turnaje.

Stejně tak nesmí být na oficiální turnaje používány elektrické blastery a blastery s laserovým zaměřováním. Na turnaji smí být použit pouze blaster na standartní NERF šipky. Blastery nemusí být originální  NERF od značky Hasbro, ale musí splňovat výše uvedené parametry.

Soutěžní šipky:

Na každém turnaji zajišťuje šipky organizátor daného turnaje. V turnaji se tak smí používat pouze výhradně tyto šipky určené a zajištěné oerganizátorem.

Přihlášky:

Přihlásit se lze u organizátora městského či krajského turnaje. Přihlásit se lze do naplnění kapacity daného turnaje na základě vyhlášených oficiálních propozic organizátora daného turnaje.

Postupový klíč:

 • Z kraje, kde se konaly méně než 3 městské turnaje (= turnaj, z kterého se postupuje na turnaj krajský) v dané kategorii postupuje do finále jeden tým z každé takto odehrané kategorie.
 • Z kraje, kde proběhlo 3-5 městských turnajů v dané kategorii postupují do finále týmy dva za každou takto odehranou kategorii.
 • Z kraje, kde se uskutečnilo více než 5 městských turnajů postupují až tři týmy z každé takto odehrané kategorie.

Povinnost organizátora je poslat do 14 dnů od konání městského nebo krajského kola základní informace z turnaje. A to na email správce webu: nerfligacr@seznam.cz. Nenahlášený turnaj jako by v podstatě neexistoval.

Divoká karta:

Na základě odůvodněné písemné žádosti zaslané hlavnímu organizátorovi NERFLigy …nerfliga@seznam.cz …  může hlavní organizátor NERFLigy spolu s jedním z krajských koordinátorů rozhodnout o této žádosti o udělení divoké karty, která umožní týmu postoupit do celostátního finále. O udělení divokých karet jsou před finálovým turnajem informováni ostatní účastníci finálového turnaje.

Doplňkové aktivity NERFLigy:

Krajští organizátoři budou za účelem podpory NERFLigy organizovat a podporovat další aktivity směřující k rozšíření informovanosti o NERFLize.

Z konkrétních aktivit pro děti půjde především o NERFLigové kroužky a NERFcampy. Pro mládež pilotně otestujeme NERFLarpy.

NERFLiga bude prezentována na celostátním semináři pro vedoucí školních družin a celostátním semináři ředitelů SVČ a na dalších akcích pro pedagogy.

Vysvětlivky značek:

* školení provádí a certifikát vydává hlavní pořadatel, tj. SVČ Bruntál (certifikovaní musí být vždy organizátoři na všech postupových turnajích a hlavní rozhodčí jednotlivých zápasů).

** brankový rozhodčí je určen hlavním rozhodčím zápasu. Pak pouze tento brankový rozhodčí určuje správnost dané trefy do terče.